Доставка на индивидуална тактическа екипировка
НомерLF-2019-014
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 04.09.2019 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП02953-2019-0009
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел. 029223408
Документация
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:46Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:46Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:46Обявление за поръчка в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:46Документация
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:46Технически спецификации
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:46Образци на документи - Приложения
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 23:16ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ02.08.2019 г. 22:39Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
ИЗТЕГЛИ02.08.2019 г. 22:42Обявление за изменения или за допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 138-339211)
ИЗТЕГЛИ02.08.2019 г. 22:45Приложение № 3 - нов образец на документ
ИЗТЕГЛИ09.08.2019 г. 01:36Разяснения
ИЗТЕГЛИ17.08.2019 г. 00:58Разяснения
ИЗТЕГЛИ20.08.2019 г. 00:33Разяснения
ИЗТЕГЛИ20.08.2019 г. 03:17Решение за прекратяване на процедурата
ИЗТЕГЛИ10.09.2019 г. 00:20Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени