Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/
НомерLF-2019-006
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 18.04.2019 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП
9087175
9087529
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ03.04.2019 г. 22:13Обява
ИЗТЕГЛИ03.04.2019 г. 22:13Техническа спецификация с приложени списък на „Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти" и „Схеми и размери на дограмата“
ИЗТЕГЛИ03.04.2019 г. 22:15Документация за участие
ИЗТЕГЛИ03.04.2019 г. 22:16Образци на документи
ИЗТЕГЛИ16.04.2019 г. 20:23Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ07.05.2019 г. 22:17Протокол от дейността на комисията
ИЗТЕГЛИ07.06.2019 г. 22:07Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени