Превоз на личния състав на военно формирование от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2018-016
Вид на процедуратаДоговаряне без предварително обявяване
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 12.11.2018 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП02953-2018-0011
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 12:07Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 12:07Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 12:07Техническа спецификация СВ 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 12:07Техническа спецификация ИД СВ 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 12:07Образци на документи
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 12:07Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ21.11.2018 г. 15:56Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ05.12.2018 г. 14:27Протокол №2 по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ17.12.2018 г. 09:16Протокол №3
ИЗТЕГЛИ18.12.2018 г. 15:05Доклад по чл. 67, ал. 6 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ19.12.2018 г. 11:54Решение №3СВ - 9238/19.12.2018 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Превоз на личния състав на военно формирование от Сухопътните войски до месторабота и обратно”
ИЗТЕГЛИ20.12.2018 г. 11:51Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ07.05.2019 г. 12:44Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени