Резервни части и консумативи за автомобили/ППС
НомерLF-2018-008
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:30 часа на 19.07.2018 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9078226
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ09.07.2018 г. 20:59Обява
ИЗТЕГЛИ09.07.2018 г. 20:59Документация за участие
ИЗТЕГЛИ09.07.2018 г. 20:59Образци на документи
ИЗТЕГЛИ16.07.2018 г. 22:32Разяснения по зададени въпроси
ИЗТЕГЛИ18.07.2018 г. 01:05Разяснения по зададени въпроси
ИЗТЕГЛИ20.07.2018 г. 20:45Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ31.07.2018 г. 22:07Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.08.2018 г. 02:14Съобщение на основание чл.193 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ27.09.2018 г. 20:45Договор за доставка по 2 - ра обособена позиция
ИЗТЕГЛИ27.09.2018 г. 20:45Договор за доставка по 1 - ва обособена позиция
ИЗТЕГЛИ27.09.2018 г. 20:45Договор за доставка по 5 - та обособена позиция
ИЗТЕГЛИ27.09.2018 г. 20:45Договор за доставка по 4 - та обособена позиция
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени