Превоз на личен състав и военни товари извън територията на страната
НомерLF-2018-007
Вид на процедуратаПряко договаряне
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 09.05.2018 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП 02953-2018-0007
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел.029223408
Документация
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 01:25Решение
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 01:25Покана
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 01:25Техническа спецификация - Приложение №8
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 01:25Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 01:27еЕЕДОП - Приложение №2
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 02:09Протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 02:09Протокол №1 по чл.67, ал.2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 02:09Докладпо чл.67, ал.6 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 02:09Решение за определяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ11.07.2018 г. 02:43Договор за Първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ11.07.2018 г. 02:43Договор за Трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ11.07.2018 г. 02:43Договор за Четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ24.01.2019 г. 02:55Обявление за приключване на договор №3СВ-4449
ИЗТЕГЛИ24.01.2019 г. 02:55Обявление за приключване на договор №3СВ-4447
ИЗТЕГЛИ24.01.2019 г. 02:55Обявление за приключване на договор №3СВ-4446
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени