Превоз на личен състав и военни товари извън територията на страната
НомерLF-2018-007
Вид на процедуратаПряко договаряне
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 09.05.2018 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП 02953-2018-0007
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел.029223408
Документация
ИЗТЕГЛИ26.04.2018 г. 15:25Решение
ИЗТЕГЛИ26.04.2018 г. 15:25Покана
ИЗТЕГЛИ26.04.2018 г. 15:25Техническа спецификация - Приложение №8
ИЗТЕГЛИ26.04.2018 г. 15:25Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ26.04.2018 г. 15:27еЕЕДОП - Приложение №2
ИЗТЕГЛИ21.05.2018 г. 16:09Протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ21.05.2018 г. 16:09Протокол №1 по чл.67, ал.2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ21.05.2018 г. 16:09Докладпо чл.67, ал.6 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ21.05.2018 г. 16:09Решение за определяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ10.07.2018 г. 16:43Договор за Първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ10.07.2018 г. 16:43Договор за Трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ10.07.2018 г. 16:43Договор за Четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ23.01.2019 г. 16:55Обявление за приключване на договор №3СВ-4449
ИЗТЕГЛИ23.01.2019 г. 16:55Обявление за приключване на договор №3СВ-4447
ИЗТЕГЛИ23.01.2019 г. 16:55Обявление за приключване на договор №3СВ-4446
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени