Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар
НомерLF-2018-001
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 15.02.2018 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2018-0001
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ16.01.2018 г. 01:51Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ16.01.2018 г. 01:51Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ16.01.2018 г. 01:51Документация за участие
ИЗТЕГЛИ16.01.2018 г. 01:51Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ16.01.2018 г. 21:04Обявление за поръчка публикувано в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ21.02.2018 г. 20:31Протокол №1 по чл. 54, ал. 2 - ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ06.03.2018 г. 19:54Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ06.03.2018 г. 19:54Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ12.03.2018 г. 23:12Протокол №3 по чл.57, ал.3 и чл. 58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ15.03.2018 г. 01:39Доклад по чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ15.03.2018 г. 19:18Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар”
ИЗТЕГЛИ16.03.2018 г. 21:03Съобщение по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ02.04.2018 г. 22:31Информация при производство по обжалване
ИЗТЕГЛИ25.04.2018 г. 23:17Решение № 417/19.04.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията
ИЗТЕГЛИ13.06.2018 г. 23:09Решение № 7782/11.06. 2018 г. на Върховен административен съд
ИЗТЕГЛИ15.06.2018 г. 20:12Решение № 3СВ – 4419/14.06.2018 г. на Командира на Сухопътните войски, относно изменение на влязло в сила Решение № 3СВ – 2203/15.03.2018 г.
ИЗТЕГЛИ18.06.2018 г. 23:28Съобщение по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ10.07.2018 г. 21:48Договор за възлагане на обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ24.07.2018 г. 19:12Обявление възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ22.08.2019 г. 22:50Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени