Ремаркета за седлови влекачи до 50 т.
НомерLF-2017-017
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:30 часа на 30.11.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9070670
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел.02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ23.11.2017 г. 21:26Обява
ИЗТЕГЛИ23.11.2017 г. 21:26Техническа спецификация
ИЗТЕГЛИ23.11.2017 г. 21:26Документация за участие
ИЗТЕГЛИ23.11.2017 г. 21:26Образци на документи
ИЗТЕГЛИ02.12.2017 г. 00:30Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ08.12.2017 г. 20:52Протокол от дейността на комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите за обществена поръчка с предмет: „Ремаркета за седлови влекаи до 50 т."
ИЗТЕГЛИ11.12.2017 г. 21:13Съобщение прекратяване избор на изпълнител
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени