Проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване
НомерLF-2017-016
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:30 часа на 29.11.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9070587
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел.02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ22.11.2017 г. 01:00Обява
ИЗТЕГЛИ22.11.2017 г. 01:00Техническа спецификация - електрически проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване
ИЗТЕГЛИ22.11.2017 г. 01:00Техническа спецификация - оптични проводници и свързаното с тях оборудване
ИЗТЕГЛИ22.11.2017 г. 01:00Документация за участие
ИЗТЕГЛИ22.11.2017 г. 01:00Образци на документи (приложения)
ИЗТЕГЛИ30.11.2017 г. 20:13Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ08.12.2017 г. 21:14Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ21.12.2017 г. 21:17Договор за доставка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ21.12.2017 г. 21:17Договор за доставка по втора обособена позиция
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени