Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни
НомерLF-2017-014
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:30 часа на 07.11.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9069841
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 22:03Обява
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 22:03Техническа спецификация
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 22:03Документация за участие
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 22:03Образци на документи - приложения
ИЗТЕГЛИ02.11.2017 г. 23:41Разяснения по зададени въпроси
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 20:14Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ27.11.2017 г. 20:31Протокол от дейността на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите
ИЗТЕГЛИ08.12.2017 г. 01:02Протокол №2 от дейността на комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите
ИЗТЕГЛИ14.12.2017 г. 22:49Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 22:31Договор за доставка по първа и трета обособени позиции
ИЗТЕГЛИ21.12.2017 г. 20:27Договор за доставка по втора обособена позиция
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени