Доставка на уреди и материали за домакинството, включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военни формирования от Сухопътните войски
НомерLF-2017-010
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 29.08.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9067393
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел.о2/ 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 22:35Обява
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 22:35Документация за участие
ИЗТЕГЛИ18.08.2017 г. 01:12Образци на документи
ИЗТЕГЛИ30.08.2017 г. 21:19Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ08.09.2017 г. 22:42Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ14.09.2017 г. 22:00Протокол за оценяване и класиране на офертите
ИЗТЕГЛИ02.10.2017 г. 23:34Съобщение по чл.193 от ЗОП за прекратяване на трета, четвърта и седма обособени позиции
ИЗТЕГЛИ26.10.2017 г. 22:11Договор за доставка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ26.10.2017 г. 22:11Договор за доставка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ26.10.2017 г. 22:11Договор за доставка по пета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ26.10.2017 г. 22:11Договор за доставка по осма обособена позиция
ИЗТЕГЛИ26.10.2017 г. 22:11Договор за доставка по девета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ30.10.2017 г. 21:01Договор за доставка по шеста обособена позиция
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени