Доставка на строителни материали
НомерLF-2017-008
Вид на процедуратаПублично състезание
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 27.07.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2017-0003
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел.02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ08.07.2017 г. 01:54Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ08.07.2017 г. 01:55Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ08.07.2017 г. 01:59Документация за участие
ИЗТЕГЛИ08.07.2017 г. 02:01Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ26.07.2017 г. 22:54Разяснение по зададен въпрос
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 20:02Протокол №1 по чл.54, ал.7
ИЗТЕГЛИ30.08.2017 г. 00:57Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ30.08.2017 г. 01:02Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ08.09.2017 г. 02:29Протокол №3 по чл. 57, ал.3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.10.2017 г. 00:36Протокол №4 по чл.58, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ11.10.2017 г. 01:44Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.10.2017 г. 20:18Рeшение за определяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ17.10.2017 г. 02:19Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ07.12.2017 г. 23:16Решение № 3СВ – № 9886/07.12.2017 г. на командира на Сухопътните войски, относно изменение на влязло в сила Решение № 3СВ – № 8330/13.10.2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали”
ИЗТЕГЛИ09.12.2017 г. 00:12Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 21:54Договор за доставка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 21:54Договор за доставка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 21:54Договор за доставка по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 21:54Договор за доставка по четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 21:54Договор за доставка по седма обособена позиция
ИЗТЕГЛИ21.12.2017 г. 00:46Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ29.12.2017 г. 20:35Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.12.2017 г. 20:35Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.12.2017 г. 20:35Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ22.01.2018 г. 22:23Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по седма обособена позиция
ИЗТЕГЛИ22.01.2018 г. 22:23Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по четвърта обособена позиция
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени