„Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/”.
НомерLF-2017-007
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 18.07.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9066000
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ06.07.2017 г. 20:59Обява
ИЗТЕГЛИ06.07.2017 г. 21:00Документация за участие
ИЗТЕГЛИ06.07.2017 г. 21:01Приложения /образци на документи/
ИЗТЕГЛИ18.07.2017 г. 02:16Разяснения по зададени въпроси
ИЗТЕГЛИ26.07.2017 г. 00:36Протокол по чл. 97 ал. 4 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 22:54Протокол - класиране на участниците
ИЗТЕГЛИ13.09.2017 г. 22:09Договор по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ13.09.2017 г. 22:09Договор по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ13.09.2017 г. 22:09Договор по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ13.09.2017 г. 22:09Договор по четвърта обособена позиция
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени