Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни изделия).
НомерLF-2017-005
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 15.06.2017 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП9064996
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 92 23409
Документация
ИЗТЕГЛИ06.06.2017 г. 21:37Обява
ИЗТЕГЛИ06.06.2017 г. 21:38Документация за участие
ИЗТЕГЛИ06.06.2017 г. 21:38Образци на документи
ИЗТЕГЛИ16.06.2017 г. 22:54Удължаване на крайния срок за приемане на оферти
ИЗТЕГЛИ04.07.2017 г. 21:00Протокол по чл. 97 ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по пета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по шеста обособена позиция
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 19:30Договор за доставка по седма обособена позиция
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени