Днес, 29.11.2017 г., в района на 78 батальон за осигуряване - София, приключи двудневната съвместна щабна тренировка на Сухопътни войски,  в която участваха военнослужещи от командването и от формированията на СВ. Ръководител на съвместната тренировка бе началникът на щаба на СВ бригаден генерал Николай Караиванов.

Тренировката има за цел да се сглобят мрежите за управление и да се съгласуват действията в щабовете и между самите щабове. За изпълнението на дейностите си щабът бе изнесен на полеви условия и бяха развърнати елементи от системата за командване и управление.

Щабната тренировка се проведе в условията на комплексна тренировка на комуникационно-информационната система на Българската армия. По време на тренировката, с развърнатите КИС бяха демонстрирани възможностите за осигуряване на услугите глас, данни и видео.

Крайният резултат от съвместната щабна тренировка бе повишаване на  натренираността на щабовете в Сухопътните войски.

Планира се за в бъдеще да се използват комплексните тренировки по КИС за съвместни щабни тренировки на Сухопътни войски.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени