На 27 и 28 февруари 2018 г. се проведе ежегодният сбор на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов на тема „Развръщане и използване на Сухопътните войски в условия на развиваща се военно-политическа криза и прерастването й във въоръжен конфликт”.

В конференцията участваха Ръководството на Сухопътните войски, началниците на отдели и сектори в Командването на СВ и командирите на военни формирования от войските. Присъстваха и представители на други структури като МВР, дирекция „Стратегическо планиране, дирекция „Операции и подготовка“ Служба „Военна информация“, Военна академия.

Командирът на Сухопътните войски генерал - майор Михаил Попов в своето обръщение към участниците подчерта, че съвременната среда на сигурност още дълго време ще запази своя динамичен и противоречив характер, а новите рискове и заплахи поставят на сериозно изпитание способностите на държавите и организациите за своевременна и адекватна реакция. „Това още повече изисква прилагането на всеобхватен подход към сигурността, основан не само на политически и дипломатически усилия, но и на координирани действия на военните и граждански институции.“

Темите на конференцията бяха свързани с въпросите, касаещи разузнаването и електронната война при оперативното развръщане на СВ, нарастването на готовността на СВ, мобилизацията и окомплектоването с личен състав, прикритие на развръщането и създаване на групировка, комуникационното, информационното и логистичното  осигуряване при развръщането на СВ и др.

На дискусиите в хода на конференцията бяха ясно заявени проблемите, съпътстващи ежедневната дейност във формированията, бе обсъдена координацията на органите за управление на формированията от СВ с останалите структури и организации на терен.

В края на двудневния сбор командирът на Сухопътните войски изрази своята увереност, че „ще продължим да изграждаме и поддържаме необходимите, адекватни на промените в средата на сигурност, отбранителни способности за изпълнение на конституционните и съюзните си отговорности.“

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени