От 15 януари  до 16 февруари 2018 година в Центъра за подготовка  на сержанти и войници, който е в състава на Центъра за подготовка на специалисти в Сливен, се проведе обучение за придобиване на първо сержантско звание – І модул. В първия за годината сержантски модул участваха  71 военнослужещи от формированията на Сухопътните войски. Занятията се проведоха в оборудвани кабинети, на тактическо учебно поле и на Огневи комплекс „Батмиш”. 

          За установяване степента на подготовка на обучаващите се от 13 до 15 февруари бяха проведени изпити по строева, физическа, огнева  и тактико-специална подготовка, на която бъдещите сержанти се представиха отлично.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени