До 02:00 часа след полунощ продължиха действията на военнослужещите от състава на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за действие при зимни условия на 55 инженерен полк - Белене, които вчера в късния следобед потеглиха към района на селата Лозица, Любеново и Въбел, община Никопол, област Плевен.

            Часове наред военнослужещите разчистваха пътни участъци и оказваха съдействие на бедстващи хора, сред които и един чужд гражданин.

 Изтеглени бяха закъсали в огромните преспи автомобили, някои от които бяха придружени до град Белене, където да пренощуват. Разчистен бе пътен участък от с. Лозица до гр. Никопол и обратно до град Белене.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени