Днес 16 май 2012 година командирът  на Сухопътните войски генерал-майор Стефан ВАСИЛЕВ се срещна с военнослужещите и цивилните служители от военно формирование 22 790-Горна Оряховица  и военно формирование 42600 – Мусачево. 

По време на срещите в девете формирования той запозна личния състав с предстоящите задачи пред Сухопътните войски до края на годината.  Генерал-майор Василев запозна военнослужещите с възможностите, които имат за  кариерно развитие и продължение на службата им в настоящите им формирования или други формирования на Сухопътните войски.

Военнослужещите зададоха  въпроси от различно естество на генерал-майор Стефан Василев, на които той отговори изчерпателно.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени