На 25.04.2012 г., командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев се срещна с военнослужещите и цивилните служители от военните формирования в гарнизон Шумен. Поводът за срещата беше предстоящата  реорганизация  на военните формирования от гарнизона. Заедно с генерал-майор Стефан Василев на срещата с военнослужещите присъстваха  началникът на отдел „Личен състав” в Командването на Сухопътните войски полковник Анатоли Димитров,  началникът на отдел „Логистика” полковник Иван Неделчев  и главния юрисконсулт на Сухопътните войски Нели Андреева.

По време на срещата военнослужещите зададоха много въпроси на генерал-майор Стефан Василев. Това, което ги интересуваше най-вече беше какво предстои пред военните формирования и какви са перспективите за продължаване на военната им служба.

На зададените въпроси генерал-майор Стефан Василев отговори подробно.  От неговите отговори стана ясно, че на всички войници и сержанти,  както и на по-голямата част от офицерите ще бъдат предложени длъжности в Единен център за начална подготовка -  Плевен и във военните формирования в гарнизоните Карлово, Казанлък, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

На останалите без длъжност военнослужещи  ще  бъдат отправени 6 месечни предизвестия за прекратяване на договорите за военна служба и ще могат да се обучават в квалификационни курсове.  

През  месец октомври    2012 г.  ще бъде  обявен регистър на вакантните длъжности и в него се очаква да има над 1700 свободни места. Военнослужещите, които  желаят да продължат службата си ще могат в съответствие с притежаваното от тях военно звание и квалификация да кандидатстват за преназначаване на свободните длъжности.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени