Завърши поредният курс за придобиване на военноотчетна специалност: „Водач на БТР-60 ПБ”, „Водач на БТР 60 ПБ МД1” и „Водач на БРДМ-2”, в който се обучаваха  14 военнослужещи от различни формирования на Сухопътни войски. На 16 и 18 юли се проведоха теоретичен и практически изпит по кормуване с БТР-60 ПБ, БТР 60 ПБ МД1 и БРДМ-2 във военно формирование 32420 – Русе, което е в състава на Център за подготовка на специалисти-Сливен. Следващ такъв курс ще започне на 5 август.

Обучението е от 168 часа, от които 152 часа занятия и 16 часа изпити. Изучават се устройство на колесните бронетранспортьори, експлоатация на бронетанковата и автомобилна техника, безопасност на движението, кормуване с колесен бронетранспортьор.

В този вид курс за първи път има и жена военнослужещ – редник Наталия Спасова от военно формирование 36540 – Асеновград. Тя взе изпита си с отличие и показа майсторско управление на БТР-60ПБ МД1, неотстъпващо и на най-добрите от мъжете.

Занятията по кормуване бяха проведени от капитан Даниел Димитров Димитров, командир на рота за подготовка на водачи във военно формирование 32420 – Русе.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени