За времето от 18 март до 29 март артилерийски формирования от състава на 4 артилерийски полк – Асеновград, ще проведат тактическо учение с бойни стрелби на Учебен полигон „Корен“. В учението участват повече от 300 военнослужещи с 86 броя бойна, специална и спомагателна техника.
Началник на полевото обучение е командирът на полка полковник Красимир Ташев. Контролът на обучението ще се осъществява от началника на сектор „Подготовка на артилерийските формирования” в командване на Сухопътните войски полковник Петър Кръстанов.
Целите, които са поставени за изпълнение от ръководството пред военнослужещите, участващи в обучението са:
- повишаване способностите на командирите на формирования по управление действията на подчинените формирования при зимни условия;
- усъвършенстване на практическите навици и умения при организиране на бойните действия на местността;
- усъвършенстване на практическите навици на командирите и щабовете за организация и непрекъснато управление на бойните формирования и техният огън;
- усъвършенстване уменията на органите за артилерийско разузнаване при засичане на цели в условията на намалена видимост;
- усъвършенстване на практическите навици на формированията при извършване на маньовър в зимни условия.
Задачите на учението са следните:
- организиране бойните действия на местността от командирите на дивизиони и батареи;
- изпълнение на задълженията като „командир на взвод“ от заместник-командирите на взводове при управление на маньовъра, подготовка за изпълнение на огневи задачи и изпълнение на същите;
- изпълнение на огневи задачи от батареите и дивизионите в зимни условия;
- допопълване с материални средства в хода на боя.
В системата на полевото обучение ще вземат участие  и военнослужещи с въоръжение и техника от състава на многонационалната батальонна бойна група от Въоръжените сили на Италианската Република, базирани на учебен полигон „Ново село”, които заедно с военнослужещите от формированията на 4-ти артилерийски полк, ще изпълняват огневи задачи.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени