На язовир „Копринка”, вчера, 19 август,  беше проведено практическо занятие с формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от наводнение (ФОППН) от състава на самоходния артилерийски дивизион на 61-ва Стрямска механизирана бригада - Карлово.
Целта на занятието беше да се отработят учебни въпроси, свързани с действията на формированието при подаване на сигнал за наводнение, придвижване към района на наводнението, организиране на наблюдение с постове за ранно предупреждение за приливни вълни, оказване на първа медицинска помощ при удавяне и евакуиране на пострадали.
Във връзка с опазване на околната среда и възстановяване на екологичното равновесие в района на провеждане на занятието, военнослужещите от 61 самоходен артилерийски дивизион организирано събраха и изхвърлиха намиращи се около язовира отпадъци.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени