Формированиe за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от в.ф. 52590 – Ямбол, от състава на Втора механизирана бригада, с ръководител сержант Енчо Георгиев, извърши разузнаване, транспортиране и унищожаване в безопасен район извън населеното място на невзривен боеприпас в късния следобед на 02 август.

Боеприпасът е открит същия ден при извършване на селскостопанска дейност в землището на село Лозенец, област Ямбол, а при направения оглед е установено, че това е изстрел „ПГ – 9” с взривател.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени