От 10 до 14 юни на УП „Ново село” се проведе компютърно подпомаганото командно-щабно учение „БАЛКАН – 21” за оценяване бойните способности на щаба и щабния батальон на 61-ва механизирана бригада в съответствие със стандартите на НАТО. Учението премина в динамична оперативна обстановка, което наложи щаба на бригадата да планира и взема решения 24 часа в денонощието в продължение на 4 дни. През същия период бригадата премина последователно в състава и под командването на няколко дивизии от коалиционните партньори, развърнати в САЩ, Германия и Италия.

          Контролът по провеждане на учението осъществяваше ръководен апарат от командването на Сухопътните войски, воден от началника на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов и заместник-началника на щаба  на СВ полковник Васил Енчев.

Комисия от Щаба на отбраната с председател бригаден генерал Станимир Христов - директор на дирекция „Операции и подготовка”, извърши оценяване способностите на щаба на 61-ва мбр да планира, координира и управлява операциите на подчинените й формирования, след което на нейния командир беше връчен официалният доклад от проведеното оценяване.

          Работата на комисията и провеждането на оценяването се наблюдаваше от тим за мониторинг от LANDCOM,  Измир и NRDC - GR, Гърция с ръководител полковник Христос Алексопулос.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени