От 31 май до 04 юни в Бригадното командване се проведе компютърно подпомагано командно-щабно учение „Пирински страж 21“ с използване на мобилния вариант на системата за моделиране и стимулиране JCATS от състава на Национален военен комплекс „Чаралица“. Темата на учението беше „Противодесантна отбрана/отбрана на морски бряг“, а обучаем състав  - щабът на трети механизиран батальон.

Офицер, планиращ учението, беше командирът на БрК полковник Митко Балтов, провеждащ учението - началникът на щаба на БрК полковник Калин Карадимов, а директор на учението - началникът на отделение „Оперативно и подготовка“ майор Николай Щурков.

По време на учението  бяха отработени въпроси  по планиране и извършване на марш и заемане на район, заемане на батальонен район за противодесантна отбрана, отбрана на морски бряг.

На направения разбор-дискусия след края на учението полковник Калин Карадимов отчете, че целите и задачите на учението са постигнати.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени