На 13 и 14 януари годишни анализи се проведоха в Единния център за начална подготовка – Плевен, Бригадното командване – Благоевград и Центъра за подготовка на специалисти - Сливен. В Плевен и Благоевград на тях присъства заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.  

Командирите на ЕЦНП полковник Марин Господинов и на БрК полковник Митко Балтов се спряха подробно на всички направления, по които е работено през годината, като полковник Балтов обобщи, че „извънредната епидемична обстановка е предизвикателство, което е атестат за командирите и техните подчинени да проверят своите възможности и да докажат на дело, че са подготвени да се справят с предизвикателствата на динамично променящата се заобикаляща ни среда“. С добро планиране, подготовка на високо ниво и лична мотивация на военнослужещите, Covid-19 не е повлиял върху изпълнението на поставените цели и задачи в Бригадното командване.

В своето изказване бригаден генерал Цолов обърна внимание на основните насоки - поддържане, развитие и придобиване на нови отбранителни способности, постоянна бойна готовност, повишаване нивото на оперативна съвместимост на щабовете и боеготовността на формированията. Той изрази и своите очаквания 2021 г. да бъде също толкова динамична, като усилията на всички да бъдат насочени към поддържане нивото на подготовка и повишаване мотивацията на личния състав.

            В Сливен на анализа присъства началникът на щаба бригаден генерал Николай Караиванов, който беше запознат от командира на ЦПС полковник Вачев с усилията на личния състав за изпълнение на задачите по трите мисии на БА.

             Той акцентира, че процентът на окомплектоване с личен състав в сравнение с 2019 г. значително е нараснал.

            В заключителната част на анализа бригаден генерал Караиванов изказа своята благодарност към личния състав на Центъра за подготовка на специалисти за положените усилия през изминалата година и пожела новата учебна година да бъде ползотворна и успешна.

В 55-ти инженерен полк на годишния анализ присъства заместник-началникът на щаба на СВ полковник Васил Енчев, който също изказа увереността си в успешното справяне с поставените задачи.

 


 

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени