Анализ на подготовката на командирите, щабовете и военните формирования от 2-ра мбр за учебната 2019 година, в който  участва командирът на Сухопътните войски  генерал-майор Михаил Попов се проведе днес, 15 януари,  във Военен клуб – Стара Загора.

Анализът започна с експозе на командира на бригадата бригаден генерал Стоян Шопов, който представи най-важните направления в дейността през 2019 година по трите мисии на БА и акцентира върху бойната готовност, бойната подготовка, логистичното осигуряване и състоянието на учебно-материалната база, както и войсковия ред и дисциплината. Той благодари на личния състав за положените усилия и постигнатите резултати и насочи вниманието на аудиторията към основните приоритети, отговорности и предизвикателства през 2020 година.

След докладите на заместник-командира на бригадата полковник Недялко Ников, началникът на щаба полковник Емил Симеонов, заместник –командира по логистичното осигуряване полковник Тодор Манчев и докладите на командирите на формирования от състава на бригадата бригаден генерал Шопов благодари още веднъж  на личния състав за положените усилия, труд, старание и професионализъм при изпълнението на поставените задачи и с увереност заяви: „Убеден съм, че и през новата 2020 г. ще продължим да изпълняваме по достоен начин с решителност и чест воинския си дълг”.

От своя страна командирът на Сухопътните войски  генерал-майор Михаил Попов заяви, че тази година се очаква да бъде също толкова динамична,  колкото и предишната и изрази своята благодарност към личния състав  за положените усилия и професионализъм през 2019г.

 

Днес се състоя и анализът в Единния център за начална подготовка, на който присъства началникът на щаба на СВ бригаден генерал Николай Караиванов.

В своето експозе командирът на ЕЦНП полковник Марин Господинов представи задачите и мероприятията, изпълнени от по трите мисии на БА, като се спря подробно на всички направления, по които е работено през 2019 година и благодари на личния състав за постигнатите резултати.

От своя страна бригаден генерал Николай Караиванов изрази своята увереност, че личният състав на формированието ще положи всички усилия за да бъде тя  още по-успешна и изпълнена с удовлетвореност и позитивизъм.


 

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени