Днес, 18 юли 2019 г., на учебен полигон „Ново село” се проведе медиен ден в рамките на съвместната подготовка „Platinum lion 19“, в която вземат участие над 600 военнослужещи от Въоръжените сили на България, Сухопътните войски на САЩ, морската пехота на САЩ, Албания, Грузия, Молдова, Румъния и Сърбия.

За целите и задачите на учението бе сформиран един многонационален батальон с командир майор Велин Кехайов в състав четири роти – ALFA“, „BRAVO, CHARLIEи рота за бойна поддръжка „СS”.

Офицер, планиращ учението, е заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

Провеждащ учението е заместник-командирът на ЕЦНП полковник Марин Господинов, а директор е командирът на 4-ти механизиран батальон от състава на ЕЦНП подполковник Пламен Горанов.

На медийния ден демонстрираните способности на съвместните сили се наблюдаваха последователно от два пункта, като на първия наблюдателен пункт представителите на средствата за масова информация наблюдаваха демонстриране на действия по блокиране на населен пункт и прочистването му от екстремисти със силите и средствата на рота BRAVOс командир капитан Ерхан Сюлейман от СВ на България. Ротата е съставена от български, румънски и молдовски механизирани взводове, албански пехотен взвод и взвод от морската пехота на САЩ.

Блокирането се осъществи по външен пръстен от румънския и молдовския механизирани взводове и по вътрешен пръстен от взвода от морската пехота на САЩ, българския механизиран взвод и  албанския пехотен взвод. Прочистването  се осъществи от българския и  албанския взвод.

На втория наблюдателен пункт бяха демонстрирани действията на рота ALFAс командир капитан Христо Върбанов от СВ на България и рота CHARLIE“ с командир старши лейтенант Андрей Вегнер от СВ на Румъния по провеждане на контраатака за окончателно изтласкване на противостоящите сили зад рубежа на държавната граница и възстановяване на контрола в зоната за отговорност. Рота ALFA се изнесе от изходен район и  се развърна в предбоен и боен ред. Ротата е в състав от четири взвода, два механизирани (български и американски) и два танкови  (български и американски)  Рубежът за контраатака се осигурява от рота CHARLIEв състав четири механизирани взвода (български, сръбски, румънски и грузински).

След приключване на медийния ден бригаден генерал Валери Цолов  подчерта, че това учение, в което участват седем нации, е важно и полезно по две основни линии –  повишаване на съвместимостта и повишаване на натренираността и конкретизира:  „съвместимост между военнослужещите от участващите нации, между артилерия и механизирани формирования и между механизирани формирования, артилерия и авиация. Натренираността, от своя страна,  се повишава на три нива – на подразделенията за работа в многонационален формат,  на командирите да работят в многонационална среда, да подават команди и да ръководят действията на формированията на английски език и на трето ниво - натренираността на щабовете да действат в по-различна среда, отработвайки различни видове бойни действия – отбрана, настъпление в градска среда и извършване на маньовър със сили и средства  по земя и по въздух“.

Учението наблюдаваха Илия Милушев - съветник по сигурност и отбрана на Президента на Р България, генерал-майор Иван Лалов - заместник- командващ на Съвместното командване на силите,  бригаден генерал Димитър Иванов – командир на 24-та авиобаза Крумово, полковник Светослав Халваджиев - командир на българския Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО,  полковник Шанън Джонсън – аташе по отбраната на САЩ в България, майор Александър Апостол – началник на офиса за военно сътрудничество в посолството на САЩ в България и др.

 

 

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени