Днес, 15.01.2018 г., в района на 78-ми батальон за осигуряване от Сухопътните войски  се проведе занятие по военно-медицинска подготовка с цел обмяна на опит между военнослужещи от българската и американската армия. Ръководители на занятието бяха сержант Джъстин Макей от Civil Affairs Team (CAT) и старши сержант Христина Григорова от 78 батальон за осигуряване – Горна Баня.

По време на подготовката бяха обяснени същността и действията на бойния санитар в американската армия и дейностите при оказване на първа медицинска помощ. Разгледани бяха и медицинските принадлежности, които се използват от бойните санитари в българската и американската армии и се отработи практически поставянето на турникети и превръзки.

Проведеното занятие е първото от серията съвместни мероприятия за повишаване на военно-медицинската подготовка във формированията на Сухопътните войски.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени