Ритуал по полагане на военна клетва от резервисти от доброволния резерв на Република България се проведе днес, 01.12.2017 г.,  на строевия плац на войскови район 1163 – гр. Плевен.

След полагане на клетвата приветствено слово към военнослужещите произнесе полковник Николай Бешев – командир на Единния център за начална подготовка – гр. Плевен. Той поздрави войниците и подчерта значението на военната клетва за всеки български гражданин.

Поздравления бяха поднесени и от началника на Централно военно окръжие – гр. София полковник Георги Петков.

От 20.11 до 01.12.2017 г.  бе организиран и проведен курс по начална военна подготовка съгласно утвърдена програма. Преминати бяха основните войскови дисциплини – тактическа, огнева, строева и физическа подготовка. Обучението завърши с полагане на изпити по основните дисциплини, като на успешно завършилите курсисти бе издадено удостоверение. Удостоверенията и възпоменателна значка от името на Министъра на отбраната бяха връчени от полковник Петков.

След завършване на ритуала по полагане на военна клетва представителните блокове на военни формирования 22160 и 42800 преминаха в тържествен марш.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени