Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2018-010
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 11.09.2018 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2018-0008
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:25Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:25Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:27Документация за участие
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:32Техническа спецификация С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:32Техническа спецификация ИД С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:35Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ09.08.2018 г. 11:37Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ14.09.2018 г. 11:18Протокол №1 по чл. 54, ал. 2 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ25.09.2018 г. 11:29Съобщение за отваряне на ценoвите предложения
ИЗТЕГЛИ25.09.2018 г. 16:47ПРОТОКОЛ №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.10.2018 г. 15:00ПРОТОКОЛ №3 по чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от ППЗЗОП
ИЗТЕГЛИ15.10.2018 г. 12:06Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ17.10.2018 г. 11:18Решение относно опредеяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ18.10.2018 г. 11:19Съобщение по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ13.12.2018 г. 10:22Договор за обществена поръчка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ13.12.2018 г. 10:22Договор за обществена поръчка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ13.12.2018 г. 10:22Договор за обществена поръчка по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ13.12.2018 г. 10:22Договор за обществена поръчка по пета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ14.12.2018 г. 12:27Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени