АНТИКОРУПЦИЯ Публичен регистър В.Ф. 34750 В.Ф. 38640 Декларации
2 Атанас_Костадинов-202205091228-ZPKONPI_D35A1T2-2
3 Ивайло_Минчев-202205051354-ZPKONPI_D35A1T2-2
4 Атанас_Минев-202205091654-ZPKONPI_D35A1T2-2
5 Иван_Павлов-202205191221-ZPKONPI_D35A1T2-2
6 Петя_Генчева-202104151155-ZPKONPI_D35A1T2-2
7 Иванка_Николова-202205101147-ZPKONPI_D35A1T2-2
8 Росица_Иванова-202205101259-ZPKONPI_D35A1T2-2
9 Михаил_Кръстев-202205041007-ZPKONPI_D35A1T2-2
10 Зоя_Костова-202205120908-ZPKONPI_D35A1T2-2
11 Андрей_Георгиев-202205061129-ZPKONPI_D35A1T2-2
12 Емилия_Войникова-202205090933-ZPKONPI_D35A1T2-2
13 Красимир_Славейков-202205040850-ZPKONPI_D35A1T2-2
14 Найден_Пенев-202205040949-ZPKONPI_D35A1T2-2
15 Красимир_Крумов-202205041015-ZPKONPI_D35A1T2-2
16 Стефан_Стефанов-202205041546-ZPKONPI_D35A1T2-2
17 Христо_Дончев-202205041106-ZPKONPI_D35A1T2-2
18 Росица_Попова-202205191311-ZPKONPI_D35A1T2-2
19 Данаил_Иванов-202205091525-ZPKONPI_D35A1T2-2
20 Данаил_Вълчев-202205041149-ZPKONPI_D35A1T2-2
21 Антония_Георгиева-202204211239-ZPKONPI_D35A1T2-2
22 Донка_Христова-202205051402-ZPKONPI_D35A1T2-2
23 Христо_Проданов-202205071057-ZPKONPI_D35A1T2-2
24 Владислав_Василев-202205091013-ZPKONPI_D35A1T2-2
25 Пламен_Пенчев-202205041048-ZPKONPI_D35A1T2-2
26 Янко_Димитров-202205040957-ZPKONPI_D35A1T2-2
27 Красимир_Солуков-202205121030-ZPKONPI_D35A1T2-2
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени