АНТИКОРУПЦИЯ Публичен регистър В.Ф. 46690 Декларации
1 IVAN KERMANOV
2 GANCHO PETROV
3 NIKOLAY MILUCHEV
4 RUMEN HAYDUCHKI
5 STILIYAN KAMALIEV
6 MILIO JELYAZKOV
7 PETAR RABADZHIEV
8 RANGEL DIMOV
9 KOSTADIN HARCHEV
10 NIKOLINA RASHKOVA
11 MARIYA STOEVA
12 ELENA MINCHEVA
13 IVAN_SLAVCHEV
14 TANYA KASNAKOVA-DINKOVA
15 ROSITSA GRUEVA
16 MARIELA IVANOVA
17 VELICHKA PACHEVA
18 VASIL TSONEV
19 DORA STEFANOVA
20 TSVETANA RAYKOVA
21 NELI STOYANOVA
23 NELI MATRACHIYSKA
24 MIGLENA MILANOVA
25 VIOLETA STOEVA
26 LEDA TEPEDZHIYSKA
27 KRASIMIRA TSOKOVSKA
28 TSVETELINA PENKOVA
31 DIYANA ILCHEVA
32 VALENTINA VALEVA
33 NEDYALKA HRISTOVA
34 ATANAS STOYANOV
35 IVAN VELCHEV
36 ZHIVKO CHAKAROV
37 IVAYLO TSVETKOV
38 STEFAN KOSTOV
39 ZDRAVKO PEYCHEV
40 PLAMENA YOVCHEVA
41 TANYA PARASHKEVOVA
42 STOYNA KARAIVANOVA
43 NINA BOTCEVA-FIDANOVA
44 IVAYLO MINKOV
45 DIMITAR DIMITROV
46 IVAN DINKOV
47 VESELINA DIMOVA
48 MARIA SLAVOVA
49 VALIA IVANOVA
50 KRASIMIR GOCHEV
51 IVAN CHINGAROV
52 PETAR PANAYOTOV
53 GEORGI KAMOV
54 ROSICA GEORGIEVA
55 SVETOSLAV KOLEV
56 RAICHO KOLEV
57 PLAMEN SHARANKOV
58 KAMEN PARASHKEVOV
60 YORDANKA TERZIEVA
61 NEDYALKA VALKANOVA
62 GERGANA RALOVA
63 STANIMIR STEFANOV
64 TRAYAN PETKOV
65 GEORGI DZHAMBOV
66 DIMITAR DIMITROV
67 TODOR GANCHEV
68 MARIYA KOLEVA
69 VESELIN KAPULYAN
70 IVAYLO YOVCHEV
71 IRINA ANCHEVA
72 PAUNKA TRAEVA
73 ELENA DOYCHEVA
74 SILVIYA FIDANOVA
75 NIKOLA NIKOLOV
76 PETAR KUKOV
77 STOYAN SLAVOV
78 DIMITAR LYAKIMOV
80 IVAN MARINOV
81 DIMITRANKA SIMOVA-GANCHEVA
82 NINA GOCHEVA
83 DIMITRINA DIMITROVA
85 KRASIMIRA STIVASARSKA
87 DIMITAR DOYCHEV
88 GEORGI HRISTEV
89 ENIKA KALAYDZHIEVA
90 STOYAN KAZAKOV
91 GEORGI GEORGIEV
92 STANISLAV SALAPATIYSKI
93 ILONKA GELOVSKA
94 HRISTO KANTAREV
95 DOBROMIR YOVCHEV
96 MITKO LOKOV
97 DIMITAR_DIMITIV
98 ANGEL RIBAROV
99 IVAN ANASTASOV
100 PETKO PETKOV
101 SEVDALINA HALACHEVA
102 DONNA ARGIROVA
103 YORDAN ANDONOV
104 CVETOMIRA ANDREEVA
105 ANNA POPOVA
106 MALINKA TRIFONOVA
107 ILIYAN IVANOV
108 PLAMEN TUMBOV
109 KOSTADIN VANTSOV
111 IVKA YOSIFOVA-ATANASOVA
112 KIRIL MINKOV
113 ANETA BODUROVA
114 VLADIMIR PETROV
115 EVGENIY IVANOV
116 VALENTINA KARIDOVA
118 STOYAN TOMAEV
119 PETAR PETROV
120 KATYA ANGELOVA
121 RUMEN MILANOV
122 KALOYAN KALOYANOV
123 DIMO DIMOV
125 ANDREY ANDREEV
126 CVETAN CHIPILOV
127 ATANAS PETKOV
128 MARIN MITEV
129 TANYA KAMBURSKA
130 TANYA KOSTOVA
131 IVAN IVANOV
133 PENKA DIMITROVA
1 DIMITAR DIMITROV
2 ZDRAVKO SPASOV
3 YULIYAN KYOLOV
4 GEORGI GUSHEVILOV
5 DIANA KIROVA
6 EMILIYAN KIROV
7 ZDRAVKA KITOVA
1 MILENA GELYAZKOVA
1 MARIYAN MIHOV
1 MARIYAN MIHOV
2 KOSTADIN MANDIEV
3 GEORGI PANAYOTOV
1 MILENA ZHELIYASKOVA
2 MARIYAN MIHOV
3 DIMITAR DIMITROV
4 KOLYO BACHVAROV
5 ZDRAVKO SPASOV
6 YULIYAN KYOLOV
7 KOSTADIN MANDIEV
8 GEORGI GUSHEVILOV
9 DIANA KIROVA
10 ZDRAVKA KITOVA
11 EMILIYAN KIROV
12 GEORGI PANAYOTOV
1 NINA VENEVA
1 KRASIMIRA PAYAKOVA-ANDONOVA
1 MARIYA YORDANOVA
1 ЙОРДАНКА ПЕТРОВА
1 MARIYA KUCINSKA
1 SVETOZAR URUMOV
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени