АНТИКОРУПЦИЯ Публичен регистър Командване на Сухопътните войски Декларации Командване на Сухопътните войски
1-Georgi Tashev
2-Sabina Lazova-Angelova
3-Anatoliy Dimitrov
4-Georgi Todorov
5-Veselin Vasilev
6-Ivo Borisov
7-Stanislav Nedev
8-Krasimir Krastev
9-Iliyan Varbanov
10-Ivelin Ivanov
11-Polya Mincheva
12-Stoyan Milushev
13-IIiyan Rashkov
15-Ivan Tonkov
17-Pavlina Borsuchka
18-Plamen Kolev
19-Ivanka Sabotinova
20-Valentin Blagoev
21-Georgi I Georgiev
22-Rosen Klyontov
23-Zlatoslav Мarkov
25-Miroslav Radoslavov
26-Dobrinka Atanasova
27-Borislav Peichev
28-Bozhidar Bozhinov
29-Stoian D Stoianov
30-Iliqna Simeonova
31-Evgeni Sabev
32-Mariana Misheva
33-Vania Kexaiova
34-Nadezhda Etova
35-Krasimir Kondev
36-Sonia Dzhurova
37-Vesela Ignatova
38-Mincho Todorov
40-Galin Dobrev
41-Anton Kamburov
42-Ivan Nedelchev
43-Maria Nedelcheva
44-Mariya Nikolova
45-Mihail Todorov
46-Vasil Dimitrov
47-Georgi Neykov
48-Mario Markov
49-Mariyan Deyanov
50-Georgi D Georgiev
51-Stanimit Uzunov
52-Lyudmil Tsekov
53-Plamen Georgiev
54-Aleksandar Aleksiev
55-Dimitar Ned Dimitrov
56-Petar Krastanov
57-Georgi Tachev
58-Plamen Stoykov
59-Evtim Metodiev
60-Georgi Plochev
61-Georgi Malinov
62-Arsen Arsov
63-Miroslav Kochankov
64-Miroslav Ivanov
65-Simeon Kirilov
66-Pavlina Tosheva
67-Todor Cherkeliev
68-Nikolai Nikolov
69-Vladimir Ivanov
70-Stoyan J Stoyanov
71-Georgi Monev
72-Ivaylo Tsvetkov
73-Ivan T Ivanov
74-Stoyan N Stoyanov
75-Petko Malinov
76-Dimitar N Dimitrov
77-Andon Shumchev
78-Ivan Iliev
79-Dimo Gyudzhenov
80-Yordanka Simeonova
81-Vasil Varsanov
82-Atanas Marchev
83-Yanko Panayotkov
84-Borislava Georgieva
85-Svetla Raikova-Miteva
86-Vladimir Stoev
87-Sahko Haitov
88-Angel Atanasov
89-Yulia Valkova
90-Dimitar Mitev
91-Lyudmil Spasov
92-Diana Dragomanska
93-Plamen Sabev
94-Katerina_Tasheva
95-Lyubomir Lambov
96-Svetoslav Nyaksholov
97-Ilian Kolev
98-Kiril Kirilov
99-Elena Nenova
100-Tsvetan Tsvetanov
101-Stoyan Nedevski
102-Aneliya Bozhinova
103-Vasil Vasilev
104-Plamen Manovski
105-Stanislav Slavov
107-Iliyan Nikolov
108-Sergey Gatsev
109-Georgi HGeorgiev
110-Nanko Petrov
111-Anatolii Atanasov
112-Desislava Grozdanova
113-Arusyak Ishhanyan
114-Ivan Genov
115-Desislav Ivanov
117-Gancho Bachkarov
118-Angel Aleksandrov
119-Argir Tashev
120-Atanas S Atanasov
121-Teodor Ivanov
122-Nikolai Mollov
123-Lidia Parvanova
124-Ivo Vladimirov
125-Vasil Todorov
126-Petar Petrov
127-Atanas V Atanasov
128-Darinka Marinova
129-Kolya Stoev
130-Plamen Stefanov
132-Antonia Valkova
133-Neli Andreeva
134-Kirko Kirkovski
136-Plamen Bakalov
137-Uri Conev
138-Valeri Vasilev
139-Krasimir Ralev
140-Hristofor Hristov
141-Georgi Kaldramov
142-Veneta Sirkiova
143-Spasimir Chepishev
144-Plamen Kanchev
145-Petyo Kostov
146-Vasil Enchev
147-Bozhidar Velichkov
148-Atanas Dimitrov
149-Todor Iliev
151-Angel Stoyanov
152-Hristo Nachev
153-Svetomira Nacheva
154-Rumyana Yosifova
156-Genko Dochev
157- Stoyan Bonev
158-Plamen Goranov
157-Stoyan Bonev
158-Plamen Goranov
159-Jasmin Georgiev
160-Simeon Borisov
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени