Днес, 14.03.2013 г. на микроязовир „Липник” в местността „Текето” край полигон Николово, в обстановка, максимално близка до реалната, личният състав на формированието по впечатляващ начин  изпълни  планово занятие по кормуване на колесен бронетранспортьор (БТР 60ПБ-МД1) с преодоляване на водна преграда. Занятието, по време на което бяха показани възможностите на техниката и уменията на военнослужещите при преодоляване на водни прегради и работа в екстремални условия- изтегляне, закачане и извличане от водата на повредената техника, и придвижването й до пункта за ремонт, беше наблюдавано от Областния кризисен щаб за действие при бедствия, аварии и катастрофи-гр. Русе, ученици от Русенските училища, войни от запаса.

 С най-голям интерес присъстващите проследиха изпълнението на задачата – „Евакуация на бедстващи, намиращи се на неподвижен обект над нивото на водата (остров, покрив на къща, дърво или стълб).  При изпълнението на същата присъстващите гости наблюдаваха как обучаем с БТР 60ПБ-МД1 преминава през „входа” на водоема и се насочва към бедстващите. След обезопасяването им със спасителни жилетки, те са прехвърлени на борда на машината. Проверява се здравословното им състояние и по най-краткия и безопасен път са транспортирани по вода до мястото за медицинско осигуряване, където са предадени на медицинските екипи.

С това занятие военнослужещите от в.ф.32420-Русе за пореден път доказаха готовността си за изпълнение на третата мисия на Българската армия „Принос към националната сигурност в мирно време”.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени