С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • да са от състава на Сухопътните войски;
  • да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“;
  • броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване.

В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на децата към датата на почивка). Данните да се изпращат на подп. Тодор Джаркълов – главен експерт в Канцеларията на командира на СВ, по КИС „ЩИТ“ на адрес t.dzharkalov@sf.mil.bg или през интернет на имейл адрес t.dzharkalov@armf.bg.

Хотел "Хармония" Смени за почивка
Тип помещение Възможност за настаняване 01.11 06.11 11.11 16.11 21.11 26.11 01.12 06.12 11.12 16.12 21.12 02.01 07.01 12.01 17.01 22.01 27.01 01.02 06.02 11.02 16.02 21.02 26.02 03.03 08.03 13.03 18.03 23.03 28.03 02.04 07.04 12.04 17.04 22.04 общо
05.11 10.11 15.11 20.11 25.11 30.11 05.12 10.12 15.12 20.12 25.12 06.01 11.01 16.01 21.01 26.01 31.01 05.02 10.02 15.02 20.02 25.02 02.03 07.03 12.03 17.03 22.03 27.03 01.04 06.04 11.04 16.04 21.04 26.04
Апартамент ВИП 1 спалня, 1 ред и 1 доп. легло 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
Апартамент 1 спалня, 1 ред. и 2 доп. легла 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
Стая 2 легла 2 ред. легла/спалня 10 10 10 11 10 11 11 10 10 11 10 6 8 9 3 8 8 4 6 5 7 8 9 11 9 11 0 0 9 8 9 9 9 10 280
Стая 2+1 легло 2 ред. легла и 1 доп. легло 1 1 1 2 2 2 0 2 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 36
Стая 3 легла 1 спалня и 1 ред. легло 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 11
Стая 4 легла 1 спалня и 2 ред. легла 4 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 3 2 2 49
Всичко: 16 15 16 15 17 16 13 16 14 13 13 8 10 10 4 10 10 4 9 7 9 10 9 12 13 14 0 0 14 13 14 15 14 14 387

 

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени