Зам.-началник на Щаба на СВ
Зам.-началник на Щаба на СВ

Полковник  Маргарит Тенев Михайлов

Роден на 10.04.1968 г. в гр. Харманли, област Хасково

Военна кариера

·         1990 г. - 1993 г. Командир на мотострелкови взвод в мотострелкови полк в гр.Болярово и гр.Харманли;

·         1993 г. - 1996 г. Командир на разузнавателна рота в мотострелкови полк гр.Харманли;

·         1996 г. - 2001 г. Командир на мотострелкови батальон в мотострелкови полк                  гр. Харманли;

·         2001 г. – 2003 г. Помощник-началник на отделение „Бойна Подготовка” в лека пехотна бригада гр. Стара Загора;

·         2003 г. - 2005 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;

·         2005 г. - 2007 г. Старши помощник-началник на отделение „Оперативно” в механизирана бригада, гр. Казанлък;

·         2007 г. - 2011 г. Началник на отделение „ПБ и ОС с НАТО” в лека пехотна бригада,        гр. Стара Загора;

·         2011 г. - 2013 г. Заместник-началник на щаба на лека пехотна бригада, гр. Стара Загора;

·         2013 г. - 2016 г. Началник на щаба на механизирана бригада гр. Карлово;

·         2016 г. - 2017 г. Началник на отдел „Подготовка на войските” - КСВ;

·         2017г.                 Заместник-Началник на Щаба – КСВ

Образование:

·         1982г. -  1986 г.  ЕСПУ "Неофит Рилски" гр. Харманли;

·         1986 г. - 1990 г. ВНВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, специалност „Мотострелкови”

·         2003 г. - 2005 г. Военна академия „Г.С.Раковски”, специалност команднощабен

·         2011 г.                Стратегически курс;

·         2012 г. – 2013 г. Военния колеж на СВ на САЩ в Карлайл, Пенсилвания.

Произвеждане във военни звания

·         1990г. - Лейтенант;

·         1993г. - Старши лейтенант;

·         1996г. - Капитан;

·         2005г. - Майор;

·         2008г. - Подполковник;

·         2013г. – Полковник.

 

Мисии зад граница

·         2010г. - 6 месеца в Афганистан,  гр. Кабул, към 19-ия  национален контингент  и началник група за влияние към Белгийски батальон за охрана;

·         2016г – 12 месеца в Грузия, наблюдател към EUMM.

Ордени и медали:

·         Награден знак за вярна служба под знамената - IV степен, министър на отбраната -1992 г.

·         Награден знак за участие в мисия, министър на отбраната - 2011 г.

·         Награден знак, министър на отбраната на Белгия- 2011 г.

·         Награден знак за отлична служба – І степен, министър на отбраната - 2014 г.

·         Награден знак, министър на отбраната на САЩ - 2015г.

·         Награден знак, министър на отбраната на Грузия - 2015 г.

·         Награден знак за участие в мисия, върховен представител на ЕС - 2017 г.

·         Награден знак за участие в мисия, министър на отбраната - 2017 г.

·         Предметни награди, морални поощрения и грамоти

Владеее: Английски и Руски език

Семейно положение: Семеен с едно дете

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени