25 военнослужещи от състава на военно формирование 28330 – Смолян участват в голямо съвместно многонационално учение на НАТО "Рапид трайдънт-2017", което се провежда от 07 до 23 септември на тренировъчен център „Яворив”,Лвовска област.

По време на учението ще се отработват задачи за постигане на пълна оперативна съвместимост между участващите формирования и създаване на умения и навици, характерни при участие в ОПМ.

В маневрите участват военнослужещи от 14 страни - Украйна, САЩ, Канада, България, Естония, Италия, Грузия, Литва, Молдова, Норвегия, Полша, Румъния, Турция и Великобритания.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени