Занятия за повишаване на подготовката проведоха военнослужещите от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на 55 инженерен полк.

Занятията започнаха на 22 януари под формата на лекции за затвърждаване на знанията и уменията относно реда за действие при оказване на помощ на населението, изготвяне и попълване на необходимата документация след приключване изпълнението на задачата, начините за неутрализиране на невзривени бойни припаси, мерките за безопасност при работа с тях, взривните вещества и средства за взривяване.

В хода им военнослужещите проиграха различни ситуации по откриване, разузнаване, транспортиране и унищожаване на боеприпаси.

Занятията се проведоха под ръководството на старши лейтенант Милен Сотиров и завършиха с изпит за проверка готовността на военнослужещите от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени