В Центъра за подготовка на специалисти (ЦПС)-Сливен бяха проведени комплексни занятия с деветокласници и десетокласници от СПГ по строителство и геодезия “Арх. Георги Козаров” и с девети клас от Националната художествена гимназия „Димитър Добрович". Часовете през месец май 2017 г. са по план-график за учениците от средните училища и са във връзка със задълженията на гражданите по отбраната на страната за учебната 2016/2017 г.  

Занятията се провеждат от офицери на Центъра за подготовка на специалисти и се организират от Военно окръжие –Сливен.

По време на своето обучение учениците се запознаха с част от стрелковото оръжие, което е на въоръжение в Българската армия, разгледаха музея на формированието, а също и разположената на открито експозиция от бронирана техника.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени