На 27 и 28 февруари 2018 г., във военно формирование 42600 – Мусачево, се проведе учебно – методически сбор с  офицерите специалисти по ядрена, химическа и биологическа защита и екология от Сухопътните войски. В сбора взеха участие офицери специалисти по ЯХБЗ  от военни формирования 42600 - Мусачево, 22790 –Горна Оряховица, 24150 – Стара Загора, 34750 – Карлово, 34200 – Шумен и 24490 – Асеновград.
В продължение на два дни участниците бяха запознати с актуални и ключови теми в областта на ядрената, химическа и биологическата защита, развитието на системите за радиационно и химическо разузнаване, ранно предупреждение, мониторинг, действие на ротата за ЯХБЗ в настъпателния бой в състава на механизирана бригада и др.
За обмяна на опит в областта на ядрената, химическата и биологическата защита, на посещение бяха военнослужещите от Американската армия  майор Оуен Дърам - оперативен офицер от Пехотата на САЩ и  старши лейтенант Брайън Райс - офицер по ЯХБЗ от Пехотата на САЩ.
В хода на мероприятието бе проведен статичен дисплей, на който бяха развърнати учебните центрове и направена демонстрация на реда за извършване на активно незабавно оперативно обеззаразяване, при заразяване с бойни отровни вещества и заразяване с радиоактивни вещества.
Сборът бе закрит след дискусия по проблемни въпроси, касаещи ядрената, химическата, биологическата защита и екологията във формированията на Сухопътните войски.


 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени