Днес, 14.07.2017 г., на строевия плац на Единния център за начална подготовка - Плевен се проведе тържествен ритуал по връчване на удостоверенията на първи модул новоназначени войници.  

В словото си началникът на щаба на ЕЦНП подполковник Пламен Маринов  изрази увереност, че новоназначените войници ще се впишат достойно в новите си колективи и с действията си ще допринесат за издигане престижа на военната служба и реномето на българския войник зад граница. Той изрази увереност, че придобитите от обучаемите знания и практически умения в Центъра ще им  дадат основание с уважение да си спомнят за своите командири и инструктори и им пожела още по-големи успехи във военната служба, длъжностно развитие и силна енергия при изпълнение на задълженията им като защитници на родината ни.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени