Национален поддържащ елемент и лекоманеврена рота от 61-ва механизирана бригада в Карлово са сертифицирани за участие в състава на междинния резерв на операцията на ЕС „Алтеа“ в Босна и Херцеговина.  Оценяването се извърши по CREVAL от комисия от Съвместното командване на силите.

По време на подготовката си военнослужещите от лекоманеврената рота и  националния поддържащ елемент повишиха знанията и уменията си за изпълнение на задачи, характерни за операции по поддържане на мира, като  патрулиране, организиране на временни контролни и наблюдателни постове, охрана на обекти, ескортиране, конвоиране и др. Бойците показаха отлични резултати по огнева и тактико-специална подготовка.

Националният поддържащ елемент и лекоманеврената рота ще застъпят в режим на дежурство в междинния резерв на операция „Алтеа“ в периода 1 март  - 31 август 2018 г. Командир на контингента е майор Марин Цаловски.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени