Днес, 30.03.2018г., във военно формирование 22790-Горна Оряховица се проведе тържествен ритуал по повод 83 години от неговото създаване, по време на който командирът на ротата за ЯХБЗ и Е капитан Йордан Николов поздрави личния състав за професионалното и отговорно отношение към поставените задачи и награди отличилите се военнослужещи.

След завършване  на  официалната част на динамичен дисплей  бяха показани стрелба с лек пехотен огнемет (ЛПО-50), устройване на димна завеса с Дм-11, действие на отделението като пост за наблюдение, радиационно и химическо разузнаване, действие на отделението за специална обработка.

На статичния дисплей присъстващите се запознаха с  прибори  за радиационно и химическо разузнаване, специална техника  за химическо разузнаване, машини за специална обработка на техника и дегазация на местност, технически средства за ЯХБЗ, средства за защита на кожата и дихателните органи, въоръжение и средства за балистична защита (АК-7,62 мм,9мм ОПМ и ЛПО-50).

Гости на тържеството бяха началникът на щаба на военно формирование 42600 Мусачево майор Атанас Колев, представители на местната власт, Гражданска защита, НВУ „В. Левски“, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Клуб „Химик“ към общината, Военно окръжие В.Търново.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени