Днес, 29.11.2017 година, в района на  Огневи комплекс „Батмиш” се проведоха учебни стрелби  с военнослужещи от  Центъра за подготовка на сержанти и войници в Сливен. Стрелбите са част от обучението  във втори модул „Специална военна подготовка за придобиване на военно-отчетна специалност и квалификация”. За повишаване на квалификацията  в него участват 27 военнослужещи  от  гарнизоните  Сливен, Благоевград, Карлово, Хасково, Стара Загора и Плевен.  Те се обучават за заемане на длъжностите командир на механизирано отделение и командир на танков екипаж. Стрелбите се проведоха с танк Т-72, БМП-1, МТ-ЛБ и  БРДМ-2. Техен ръководител бе командирът на ротата за подготовка на сержанти и войници  капитан Ради  Радев.
За Центъра за подготовка на сержанти и войници това е последното за 2017 година  обучение. Предстоят изпити по тактико-специална  подготовка, след които на 8.12.2017 година ще им бъдат връчени  удостоверенията за  успешно завършване.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени