Съвместно командно-щабно учение на Многонационално интегрирано логистично формирование за обща инженерна поддръжка и щаба на 91 инженерен батальон за обща поддръжка се провежда от 14 до 18 май в района на 91 инженерен батальон - Пловдив от състава на 55 инженерен полк - Белене. В учението участват представители на Румъния, Хърватия, Грузия и България.

Многонационалното интегрирано логистично формирование за обща инженерна поддръжка е създадено съгласно меморандум за разбирателство от 2007 г. между четирите страни, като всяка година в държавите-членки се организират командно-щабни учения на ротационен принцип.

Моделът на провеждането им се изразява в тренировка на личния състав от щаба и командирите на формирования по планиране и вземане на решения за изпълнение на задачи за обща инженерна поддръжка на обединен щаб за логистична поддръжка в зона на операция.

В хода на учението се изпълняват задачи за осигуряване в инженерно отношение на бригадна тактическа група. Вземат се решения и се оттренират ситуации, изискващи своевременна реакция при различни промени в обстановката.

С участието си в учения от подобен характер военнослужещите повишават уменията си за работа в международна среда, подобрява се комуникацията между отделните участващи звена и обменът на информация, повишават се способностите и опитът на военнослужещите.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени