В Единния център за начална подготовка  в гр. Плевен 114 приети на военна служба граждански лица, назначени на длъжности във военните формирования на Сухопътните войски започнаха началната си военна подготовка. Обучението ще продължи до 04.05.2018 г., като командир на учебната група е майор Петко Миланов.

 Обучаемите ще преминат занятия по тактическа, огнева, физическа, строева, инженерна, свързочна, военно-медицинска, противопожарна, военна топография, ЯХБЗ и Е подготовки и вътрешна информация. Ще изучават и Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България.

В края на обучението те ще положат изпити и на успешно издържалите ще бъдат връчени удостоверения за завършване на първия модул.  

                                        

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени