Днес, 14.12.2017 г., военнослужещи от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на 55 инженерен полк, с ръководител капитан Антон Делчев, извършиха  разузнаване и обезопасяване на ръчна граната, тип бухалка, с дължина  28 см., намерена в тревна площ в с. Щърково, обл. Пазарджик.
Откритият боеприпас бе транспортиран и унищожен на обезопасено и съгласувано с органите на МВР място.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени